سفارش تبلیغ
صبا ویژن

برای خدا

 

یکی از این موتورای پرشی داده بودن بهش. داشتیم باهم می رفتیم طرف خط. من ترک موتور نشسته بودم از روی یه تپه ی کوچیکی با سرعت رد شد. موتور پرواز کرد، خیلی حال داد... یه خورده جلوتر زد روی ترمز، پیاده شد، گفت: تو بشین جلو!

تعجب کردم، پرسیدم: چرا؟!

برگشت همون تپه رو نشونم داد، گفت: وقتی از روش پریدم خوشم اومد، برای خدا نبود!...نوشته شده در شنبه 91/4/17ساعت 11:28 عصر توسط هادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak