سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

برای خدا

غافل که باشی، گمان می کنی روزگار تو را به بازی گرفته.

غافل که باشی، همین بازی روزگار،  ذره ذره خردت می کند تا تمام شوی.

غافل که باشی، رها می شوی. رهایت می کنند تا در حبس ابد بپوسی.

...

اما حواست که جمع باشد، می فهمی یکی حواسش به تو هست.

...

بسم الله الرحمن الرحیم

الف لام میم

ذلک الکتاب لاریب فیه

هدی للمتقین

الذین یؤمنون بالغیب...

کجایی حضرت غائب؟

کجایی امامِ مهربانِ من؟

کجایی؟!

هنوز هم، امام من هم هستی؟!


نوشته شده در یکشنبه 90/11/16ساعت 6:20 صبح توسط هادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak