سفارش تبلیغ
صبا

برای خدا


امیرشان نامه نوشته بود به فرمانده ی لشکر کوفه، در کربلا که؛ وقتی یاران حسین را کشتی بگو با اسب بر بدن هایشان بتازند!

بعد هم نوشته بود: گرچه آن ها دیگر جان در بدن ندارند که از سم اسبان آزار ببیند، ولی چون من قبلا چنین وعده کرده بودم،

نمی خواهم حرفم زمین بماند.


بدن ارباب همه ی عالم و آدم  لگدمال سم اسبان می شود که حرف حرام زاده ای بر زمین نماند...

اُف بر تو ای دنیا!.


نوشته شده در پنج شنبه 90/9/10ساعت 6:25 عصر توسط هادی نظرات ( ) |


Design By : Pichak